Wiskunde met Snappet

Leerjaar 1 t/m 6

Voor het vak Wiskunde sluit Snappet aan bij de eindtermen zoals vastgesteld door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. De eindtermen zijn echter kleiner en fijnmaziger gemaakt, waardoor leerlingen meer en kleinere stappen maken om richting het eindniveau te komen. Je kunt met Snappet lesgeven op basis van leerlijnen of conform een methode wiskunde. Per les staat altijd één leerdoel centraal.

Wiskunde conform een methode

In Snappet is het mogelijk om digitaal en adaptief te werken conform een methode wiskunde als Rekensprong Plus of Wiskanjers. Snappet biedt de leerdoelen aan in dezelfde volgorde als die van de methode. Hierdoor kun je op ieder moment overstappen, zonder effect op je jaarplanning. In Snappet vind je alles dat nodig is voor je les. Aparte methodematerialen als handleidingen, werkboekjes, digibord-, oefen- en toetssoftware zijn niet meer nodig.

Snappet® is een product van Snappet. Verwijzingen naar merknamen en methodes van derden zijn puur informatief. Snappet werkt niet samen met Van-In, Plantyn en Zwijsen.

Wiskunde zonder methode

Onze wiskunde leerlijnen zijn opgebouwd volgens het ijsbergmodel van Boswinkel & Moerlands. De zichtbare top van de ijsberg refereert aan formele bewerkingen. Alles onder water is het drijfvermogen: de basis die moet worden gelegd om te komen tot formele bewerkingen. Zo wordt een stevige basis gelegd en kun je gemakkelijk een stapje terug doen, als een leerling bijvoorbeeld vastloopt.

Leerlingen verwerken met Snappet de lesstof altijd digitaal en adaptief (op hun eigen niveau). Als leerkracht krijg je daardoor veel meer inzicht in de behoefte, groei en vaardigheden van je leerlingen.

math

Wiskunde met Snappet

Leerjaar 1 t/m 6

Voor het vak Wiskunde sluit Snappet aan bij de eindtermen zoals vastgesteld door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. De eindtermen zijn echter kleiner en fijnmaziger gemaakt, waardoor leerlingen meer en kleinere stappen maken om richting het eindniveau te komen. Je kunt met Snappet lesgeven op basis van leerlijnen of conform een methode wiskunde. Per les staat altijd één leerdoel centraal.

Wiskunde conform een methode

In Snappet is het mogelijk om digitaal en adaptief te werken conform een methode wiskunde als Rekensprong Plus of Wiskanjers. Snappet biedt de leerdoelen aan in dezelfde volgorde als die van de methode. Hierdoor kun je op ieder moment overstappen, zonder effect op je jaarplanning. In Snappet vind je alles dat nodig is voor je les. Aparte methodematerialen als handleidingen, werkboekjes, digibord-, oefen- en toetssoftware zijn niet meer nodig.

Snappet® is een product van Snappet. Verwijzingen naar merknamen en methodes van derden zijn puur informatief. Snappet werkt niet samen met Van-In, Plantyn en Zwijsen.

Wiskunde zonder methode

Onze wiskunde leerlijnen zijn opgebouwd volgens het ijsbergmodel van Boswinkel & Moerlands. De zichtbare top van de ijsberg refereert aan formele bewerkingen. Alles onder water is het drijfvermogen: de basis die moet worden gelegd om te komen tot formele bewerkingen. Zo wordt een stevige basis gelegd en kun je gemakkelijk een stapje terug doen, als een leerling bijvoorbeeld vastloopt.

Leerlingen verwerken met Snappet de lesstof altijd digitaal en adaptief (op hun eigen niveau). Als leerkracht krijg je daardoor veel meer inzicht in de behoefte, groei en vaardigheden van je leerlingen.

math

Spelling met Snappet

Leerjaar 2 t/m 6

Het vak Spelling geef je met de Snappet leerlijnen op basis van leerdoelen. De doelen zijn kleiner en fijnmaziger gemaakt waardoor leerlingen meer en kleinere stappen maken om richting het eindniveau te komen. Per les staat altijd één leerdoel centraal.

Snappet hanteert voor spelling de volgende indeling:
luisterwoordenregelwoordenweetwoorden en werkwoorden.

Iedere week zijn er drie spellinglessen die doorgaans over één leerdoel gaan. In Les 1 wordt de spellingsregel geïntroduceerd. Tijdens Les 2 werken de leerlingen zelfstandig op hun eigen niveau (adaptief) aan het leerdoel van Les 1. In Les 3 wordt verder geoefend en eerder behandelde spellingsregels herhaald. Deze les kan eventueel zelfstandig worden gemaakt, dankzij de voorleesfunctie in Snappet.

spelling

Taal met Snappet

Leerjaar 2 t/m 6

Met Snappet geef je het taalvak op basis van leerdoelen. De doelen zijn kleiner en fijnmaziger gemaakt waardoor leerlingen meer en kleinere stappen maken om richting het eindniveau te komen. Per les staat altijd één leerdoel centraal.

Snappet Taal is onderverdeeld in de domeinen woordenschatmondelinge taalvaardigheidschrijfvaardigheid en grammatica & taalbegrip. De lessen Woordenschat zijn opgebouwd volgens het 4-takt model van Verhallen.

language

Automatiseren

Leerjaar 2 t/m 6

Met Snappet kun je ook wiskundeonderdelen automatiseren, zoals optellen en aftrekken (tot 10 en 20), vermenigvuldigen en delen. In hogere leerjaren komen daar ook strategieën bij.

De sommen worden op diverse manieren aangeboden, inclusief flitsen, waarbij de som maar kort wordt weergegeven. De moeilijkheidsgraad wordt opgebouwd. De lessen sluiten aan op het gewone wiskundeprogramma en bieden net als de andere lessen de mogelijkheid om op eigen niveau (adaptief) te werken.

automate